FANDOM


Kotenkotenko

No Wiki


Tags:
Kodomo Icon - Search
Media:
Anime, Manga

Kotencotenco (こてんこてんこ, Kotenkotenko) is a Japanese manga and anime series for young children by Atsuko Ueno. Kotencotenko replaces the previous anime series: Onmyou Taisenki on the TV Tokyo Thursdays 06:00pm – 06:30pm slot.

PlotEdit

Kotenkotenko is a gag strip anime for especially younger children. Featuring the flourishes of the Prince of the country of the Paradice, Kotenco.

External LinksEdit

OfficialEdit

Other SourcesEdit

Other WikisEdit

ReferencesEdit